Rakstiet man:

mara_jakubovska@inbox.lv

Ja rakstāt tradicionālajā veidā, varat adresēt man savas vēstules uz Lielvārdes bibliotēku:
Parka ielā 3., Lielvārdē, LV 5070